Domů > Šachová pravidla > Funkce kapitána dle Soutěžního řádu

Funkce kapitána dle Soutěžního řádu

15.01.2010

Náš (můj) problém leží jinde, ale neuškodí si připomenout.

2.7. Povinnosti a práva kapitána družstva

2.7.1. Kapitán družstva má právo před zahájením utkání požadovat za své přítomnosti ověření totožnosti hráčů soupeřova družstva.

2.7.2. Kapitán vystupuje jménem družstva společensky vhodným způsobem. Je povinen realizovat rozhodnutí a pokyny rozhodčího, dále určit a rozhodčímu oznámit svého zástupce pro případ své nepřítomnosti v hrací místnosti. Vyjadřuje se k případným nabídkám remízy v jednotlivých partiích, aniž však smí jakkoli do hry zasahovat či danou situaci komentovat. V soutěžích mládeže plní povinnosti kapitána družstva zodpovědný vedoucí starší 18 let.

2.7.3. Kapitán má právo uvádět do zápisu o utkání nejpozději před jeho podpisem případné námitky k utkání. Podepisuje zápis o utkání včetně záznamu o případné dohodě o osobě náhradního rozhodčího, a tím potvrzuje správnost údajů v něm uvedených. Má právo požadovat kopii zápisu o utkání.

2.7.4. Kapitán je povinen se řídit při hře sportovně technickými dokumenty, pokyny ŘO, rozhodčího a pořadatele.

Komentáře jsou uzavřeny.