Domů > Šachová pravidla > Pravidla šachu-ohledně zapisování tahů

Pravidla šachu-ohledně zapisování tahů

Na základě včerejších dotazů ze strany kapitána Romana Veselého a Aleše Dvořáka níže výňatek z pravidel, který by jim měl poskytnout žádané odpovědi.
JStrahl.

Článek 8. Zapisování tahů

8.1.

* Každý hráč je povinen v průběhu partie zapisovat tah po tahu své tahy i tahy soupeře do partiáře, předepsaného v soutěži, algebraickou notací co nejjasněji a nejčitelněji (viz příloha E.).
* Je zakázáno psát tahy předem, pokud hráč neuplatňuje remízu podle článku 9.2. nebo 9.3.
* Hráč může odpovědět na soupeřův tah předtím, než soupeřův tah zapíše. Musí však zapsat svůj předchozí tah dříve, než provede tah další. Nabídku remízy musí oba hráči zapsat do partiáře (příloha E.13.).
* Nemůže-li hráč partii zapisovat, může se souhlasem rozhodčího určit pomocníka, který bude tahy zapisovat. Rozhodčí nastaví hodiny tomuto hráči přiměřeným způsobem.

8.2. Partiář musí být po celou dobu partie viditelný pro rozhodčího.

8.3. Partiáře jsou vlastnictvím pořadatele soutěže.

8.4. Hráč není povinen dodržovat požadavky článku 8.1., pokud mu zbývá na hodinách méně než pět minut a nepřidává se mu dodatkový čas alespoň třicet vteřin na tah. Hráč je povinen kompletně doplnit svůj partiář bezprostředně po pádu jednoho praporku, dříve než provede svůj tah na šachovnici.

8.5.

1. Nemusí-li zapisovat podle článku 8.4. ani jeden z hráčů, musí se rozhodčí nebo jeho zástupce snažit být přítomen a průběh partie zaznamenávat. V tomto případě rozhodčí okamžitě po pádu jednoho z praporků zastaví hodiny. Oba hráči pak musí doplnit zápis za pomoci partiáře rozhodčího nebo soupeře.
2. Nemusí-li zapisovat podle článku 8.4. pouze jeden z hráčů, musí tento hráč po pádu praporku svůj zápis kompletně doplnit. Je-li hráč na tahu, může pro doplnění svého zápisu použít soupeřova partiáře, svůj tah může provést až po vrácení partiáře soupeři.
3. Není-li k dispozici kompletní partiář, hráči musí partii rekonstruovat na jiné šachovnici za dohledu rozhodčího nebo jeho pomocníka. Ten před rekonstrukcí zaznamená aktuální pozici, čas na hodinách a počet tahů, je-li tato informace k dispozici.

8.6. Není-li možné partiáře úplně doplnit a tak prokázat překročení času, považuje se následující zahraný tah za první tah nového časového úseku, pokud není zřejmé, že bylo provedeno více tahů.

8.7. Na závěr partie hráči oba partiáře podepíší a uvedou výsledek partie. Tento výsledek platí i když je chybný, pokud rozhodčí nerozhodne jinak.

 1. michal
  20.02.2009 na 13:11 | #1

  no, mě z toho vychází, že na koleni zapisovat můžu. popravdě, málokdy mi to samo o sobě přineslo výhru, ale baví mě při tom pozorovat soupeře 🙂

 2. JStrahl
  20.02.2009 na 14:34 | #2

  @michal
  S Tebou je to furt dokola….
  1. Můžeš Michale zapisovat třeba na WC, když rozhodčí nic nenamítá.
  2. Já Ti přece jenom tlumočím, že jeden nejmenovaný, nám všem dobře známý duch rozhodčího, by na Tvé „kolenní zapisování“ reagoval požadavkem (asi jen v případě, že bychom hráli proti jeho týmu), abys zapisoval na stole, aby viděl na oba partiáře bez toho, aby obíhal stůl jako trotl.

 3. michal
  20.02.2009 na 15:04 | #3

  sice jsem ty řády komplet nečetl (asi bych měl), ale ve většině sportů platí zásada, že čím méně je rozhodčí vidět, tím lépe. pokud by tvrdil, že mám psát na stole, protože on chce stát na druhé straně, bral bych to jako zaujatost proti mé osobě a … asi se i hádal…

 4. JStrahl
  20.02.2009 na 16:33 | #4

  @michal
  Přece se nebudeme natahovat na našem malém písečku…poslal jsem dotaz do fóra na ŠS ČR: http://www.chess.cz/forum/index.php?topic=16.0

 5. JStrahl
  20.02.2009 na 16:36 | #5

  <… ale ve většině sportů platí zásada, že čím méně je rozhodčí vidět, tím lépe.

  … ale když jsem napomínal soupeře (sice jen jako divák :-)), tak jsem Ti byl dobrej.

 1. Žádné zpětné odkazy