Domů > Šachová pravidla > Pravidla blicky

Pravidla blicky

Pro občerstvení v paměti před sobotní blickou.

4.5. Není-li možné táhnout žádným z dotknutých kamenů nebo žádný z dotknutých soupeřových kamenů brát, může hráč
provést libovolný přípustný tah.
4.6. Jestliže hráč při provádění tahu (nebo části tahu podle Pravidel) kámen pustí na pole, nemůže být tento kámen v tomto
tahu již přemístěn na další pole. Tah je považován za provedený:
a. v případě braní, jestliže braný kámen byl odstraněn ze šachovnice a hráč, který umístil vlastní kámen na jeho nové
pole pustí tento kámen z ruky
b. v případě rošády, jestliže hráč pustil z ruky věž na pole, které přešel král. Když hráč pustí z ruky krále, tah není ještě
proveden, avšak hráč již nemá právo provést jiný tah než rošádu na tuto stranu, pokud je to přípustné
c. v případě proměny pěšce, jestliže pěšec byl odstraněn ze šachovnice a hráč nový kámen pustil z ruky poté, co umístil
tento kámen na pole proměny. Když hráč pustí z ruky pěšce, který dosáhl pole proměny, tah není ještě proveden, ale
hráč již nemá právo táhnout pěšcem na jiné pole.
Tah se nazývá přípustný, jsou-li splněna všechna potřebná ustanovení článku 3. Jestliže tah není přípustný, musí být
proveden jiný tah v souladu s článkem 4.5.
4.7. Pokud se hráč vědomě dotkl kamene, nemůže již reklamovat porušení článku 4 soupeřem.

A. Rapid šach
A1. V partii rapid šachu musí hráč provést všechny své tahy buď ve stanoveném čase, který činí nejméně 15 minut a méně
než 60 minut pro každého hráče nebo, hraje-li se s přídavkem času, v takovém čase, aby počáteční čas + 60krát přídavek
činil nejméně 15 minut a méně než 60 minut pro každého hráče.
A2. Hráči nemusí tahy zapisovat.
A3 Pokud je zajištěn dostatečný dozor na hru (například jeden rozhodčí na maximálně 3 partie), platí Turnajová pravidla
A4. Pokud není zajištěn dostatečný dozor na hru platí Turnajová pravidla, pokud nejsou upravena jinak následujícími
Pravidly rapid šachu:
a. Jestliže oba hráči dokončili 3 tahy, nelze reklamovat nesprávné postavení kamenů, orientaci šachovnice nebo
nastavení hodin. V případě obráceného umístění krále a dámy nemůže tento král dělat rošádu.
b. Rozhodčí uplatní článek 4. (Provedení tahu) pouze na žádost jednoho nebo obou hráčů.
c. Nepřípustný tah je dokončen až po spuštění soupeřových hodin. Soupeř je pak oprávněn reklamovat, že hráč
provedl nepřípustný tah před tím, než sám provede tah. Pouze po takové reklamaci může rozhodčí zasáhnout.
Jestliže jsou však oba králové v šachu nebo není dokončena proměna pěšce, rozhodčí podle možností
zasáhne.
d. 1. Praporek se považuje za spadlý, když tento fakt oprávněně reklamuje jeden nebo oba hráči.
Rozhodčí nesmí na pád praporku upozornit, může tak však učinit v případě pádu obou praporků.
2. Hráč reklamuje svou výhru na čas tak, že zastaví oboje hodiny a informuje rozhodčího. Reklamace
je úspěšná za předpokladu, že po zastavení hodin je praporek reklamujícího hráče nahoře a soupeřův
praporek je spadlý.
3. Jestliže oba praporky spadly jak je popsáno v 1 a 2, rozhodčí vyhlásí, že partie skončila remízou.

 1. Paprsek
  12.04.2013 na 10:56 | #1

  Michale, tak prý ano:
  1. v blicce,
  2. když jsi ještě nezmáčkl hodin,
  3. a udělal jsi nelegální tah,
  4. můžeš jej opravit,
  5. ale tah králem mimo šachovnici není tah.
  Budeme hrát šachy, kašlem na tyhle výklady a kdo bude za hranou, tak mu rozbijeme kebuli.:-)
  (Ale kdo rozhodne, že je to za hranou?).

 2. Michal
  12.04.2013 na 14:09 | #2

  Jo, jo, tohle pravidlo jsem si náhodou pamatoval, protože na něj občas v turnajích dochází. Mimochodem, před pár rokama jsem hrál v Bulharsku v parku o prachy a ve vrcholné časové tísni, kdy nám oběma zbývalo pár vteřin, se mi povedlo zahrát Jezdcem šikmo o dvě pole (byla to taková rychlost, že jsem si po partii nebyl jist, zda se to vůbec stalo).
  Týpek vypadal na rozdíl od ostatních ošuntělých šachistů, trochu jako mafián, takže jsem už jenom čekal, kdy na mě vytáhne bouchačku. Naštěstí jsme si nakonec jen ujasnili pravidla reklamace nemožnáku (shodné s výše uvedenými) a hrálo se dál…

 3. OTA
  12.04.2013 na 17:37 | #3

  Kluci, já tomu nerozumim. Je to napsaný nějak složitě.
  Zajímá mně situace, kdy jsem dostal šach a nevšim jsem si toho. Dotknul jsem se jiný figury(ta ale nešla představit). Ještě jsem ji nikam nepostavil, vrátil jsem ji zpátky a už jsem prej prohrál. Jednalo se o bleskovku. ŽE MNĚ ZASE PODVEDLI!

 4. Michal
  12.04.2013 na 17:54 | #4

  @OTA
  Jo, jo, podvedli… Ale včera jsem se za tebe bil jako lev, takže v historických análech ti tu partii budou vést jako vítěznou (nejhorším případě jako s nejasným výsledkem).

 5. Paprsek
  12.04.2013 na 19:26 | #5

  @OTA
  1. Nemá cenu mu (OM) cokoliv vysvětlovat.
  2. Nikdo Tě nepodvedl. Protože se nejednalo o mou partii s Tebou, dovedl jsem Tě k dohodě, že jsi prohrál.

 6. Paprsek
  12.04.2013 na 19:29 | #6

  Michale,
  zítra vrátit Timeline, a to tak, aby to neviděl Otakar.

 1. Žádné zpětné odkazy