Domů > Různé > David Navara komentuje:

David Navara komentuje:

22.03.2012

Jan Stoklasa (2210) – Miloš Bříza (1862) [B08]

Nymburk, 6. září 1997

[David Navara]

1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Jc3 g6 4.Jf3 [Tento tah většinou bývá spojován s malou rošádou, k dlouhé rošádě se více hodí postup Se3 s případným pozdějším f2–f3, protože pak bílý po h2–h4 neztrácí kontrolu nad polem g4. Další průběh partie potvrdí platnost této poněkud obecné poznámky.]

4…Sg7 5.h3 [Bílý brání vývinu střelce na g4.]

[Hlavní varianta pokračuje tahy 5.Se2 0–0 6.0–0 c6 (6…Sg4!?) 7.a4 a bílý usiluje o aktivitu převážně na dámském křídle a v centru, obě strany ale mají i řadu jiných možností.]

5…c6 6.Sd3 [Střelec na jedné straně hlídá pole e4, na druhé straně oslabuje kontrolu pole d4. Proto je postup e7–e5 logickou odpovědí.]

6…Dc7 7.Sf4 [Bílý volí originální způsob vývinu, který by ale černému neměl způsobit potíže.]

7…0–0 8.Dd2 Jbd7 9.g4 [Hra na útok je důsledným pokračováním vývinu se 7.Sf4, černá pozice ale je dostatečně obranyschopná.]

[V partii Tomaševskij – St. Novikov, Aeroflot open 2007, se stalo přesnější 9.Sh6 Ve8 (nebylo námitek ani proti 9…e5) 10.Sxg7 Kxg7 11.g4 e5 12.0–0–0 b5 s oboustrannými šancemi.]

9…e5 10.Sh6 b5 [Tento typický postup zajišťuje černému dostatečnou protihru na dámském křídle.]

[Počítači se líbí 10…exd4 11.Jxd4 Sxh6! 12.Dxh6 Db6! 13.Jb3 a5! , černý rozvine aktivitu rychleji než bílý. Výměna na h6 ale vypadá riskantně a není vůbec snadné najít následující dva tahy, černý podruhé hraje vyvinutou figurou.]

11.Sxg7 Kxg7 12.0–0–0 a5

{{Chess diagram black| tright
||=
1 |rl| | | |rl|kl| | |=
2 | | |pl| |ql|pl|pl|pl|=
3 |pl| |nl| |bl|nl| | |=
4 | |pl| |pl|pl| | | |=
5 | | | |pd| | |pd|pd|=
6 | |pd|nd| |pd|pd| | |=
7 |pd|kd|pd| |nd|qd| | |=
8 | | |rd| | |bd| |rd|=
h g f e d c b a
|}}[Pole a4 (a c4) mohl černý soupeři odepřít také tahem 12…Jb6!? .; 12…b4 13.Ja4 (Přesnější asi je 13.Je2, naopak 13.dxe5? Jxe5 14.Jxe5 bxc3 by stálo bílého figuru.) 13…exd4! 14.Jxd4 c5! 15.Jb5 Dc6! (15…Da5?! 16.b3) je další typicky počítačová varianta, bílý nemá dobrou obranu proti hrozbám 16…a6, 16…Sa6 a 16…c4 a bude muset obětovat figuru.  ]

13.h4!? [Bílý neskrývá své ambice a při útoku nehledí na pěšce.]

[Lepší nejspíše bylo 13.Je2 , jezdec se může z pole g3 zapojit do útoku.]

13…a4 [černý odebírá soupeřovu jezdci pole a4, aby poté mohl nerušeně postupovat b-pěšcem.]

[13…Jxg4 14.h5 by dalo bílému silný útok po (polo)otevřených sloupcích. Počítač po 14…Jdf6 15.Vdg1 a4! opět právem preferuje černou pozici, ale mně (ani většině dalších hráčů) by se nechtělo otevírat sloupce na vlastního krále.; Na 13…b4 může bílý odpovědět mezitahem 14.g5!? , po 14…Jh5 15.Ja4= uvízne útok na obou křídlech ve slepé uličce a těžiště hry se přenese do centra.]

14.h5 b4? [Tento tah dočasně ztrácí kontrolu nad důležitým polem c4.]

[Silnější bylo 14…Jb6 s dalším b5–b4 nebo 15…Sxg4.]

15.Jb1? [Tady si obě strany vybraly slabší chvilku.]

[Vyhrávalo 15.hxg6! fxg6 (15…bxc3?! 16.Dh6+ Kg8 17.g7 Ve8 18.g5 skončí matovým útokem nejen po 18…Db6 19.bxc3) 16.Dh6+ , na 16…Kg8 by přišel strašlivý šach na c4, 16…Kh8 17.Jg5 není o nic lepší a 16…Kf7 narazí na 17.dxe5! (dobré je i 17.Jg5+ Ke8 18.Jxh7 s dalším vzetím na g6, ale otevření d-sloupce je ještě přesnější) 17…Jxe5 (17…bxc3 18.exf6 Jxf6 19.g5+–) 18.Jxe5+ dxe5 19.g5! bxc3 20.gxf6 Ke8 21.Sc4! cxb2+ (Ani jiné tahy nepomáhají.) 22.Kb1 Vxf6 23.Dg5! a na ústupy věže i na 23…De7 přijde 24.Vxh7 s výhrou. Nemůžeme ani jednomu z hráčů vyčítat, že neviděli takovou variantu, nicméně po 16…Kf7 se dá přítomnost cesty k výhře vytušit, černý král je velmi zranitelný. ]

15…Jb6 [Pěšec b4 je přiotrávený, po jeho vzetí by následovalo c6–c5–c4.]

16.dxe5 [Po 16.Dxb4 může černý volit mezi vyrovnáním materiálu pomocí 16…Sxg4 (a hrou na útok tahem 16…c5!?) ]

16…dxe5 17.hxg6 [Bílý otevírá h-sloupec pro útok, na druhé straně se rozehraje i Vf8.]

17…fxg6 18.Vdg1?!

 {{Chess diagram black| tright
||=
1 |rl|rl| | | |kl|nl| |=
2 | | |pl| |ql|pl|pl|pl|=
3 | | |nl| |bl| | | |=
4 | |pl| |pl| | |pd|pd|=
5 | | | |pd| | | | |=
6 | |pd|nd| | |pd|nd| |=
7 |pd|kd| | | |qd| | |=
8 | | |rd| | |bd| |rd|=
h g f e d c b a
|}}

[Bílý doufá, že by někdy mohl otevřít g-sloupec, v partii ale nestihne svůj plán uskutečnit.]

[Silnější bylo například 18.Jg5 , černý si musí hlídat oběť na h7 a bílý může pokračovat f2–f3, Dh2. Pozice by byla přiblizně vyrovnaná.]

18…c5! [Na královském křídle černému zatím nic nehrozí, proto správně rozvíjí svou aktivitu na křídle dámském.]

[Po 18…Jxg4 19.Vxg4 Sxg4 20.Dh6+ Kg8 21.Jxe5 Sh5 bílý nezíská dostatečnou kompenzaci, silnější ovšem je 19.Jh4! s hrozbami 20.f3 Jf6 21.Dh6+ Kxh6? 22.Jf5 mat a 20.Jf5+. Bílý má za pěšce dobrou kompenzaci a varianty  19…Vxf2 20.Dg5 se nemusí obávat.]

19.Dh6+ [Počítač navrhuje alternativu 19.Se2!? , bílý preventivně kryje jezdce e4 a na 19…Jxe4 (19…b3!?) může odpovědět 20.Dh6+ Kg8 21.Jxe5 s protihrou.]

19…Kg8 20.g5?! [Bílý připravil zajímavou kombinaci, která ale není korektní.]

[Radikální taktická řešení černého nemohou ohrozit. Po 20.Jxe5? Dxe5 21.g5 nejrychleji vyhrává 21…Df4+ 22.Jd2 c4, stačit by ale mělo i 21…Jh5 22.Vxh5 gxh5 23.g6? (23.Dxb6µ) 23…Df4+; Dobré nebylo ani 20.Jg5 c4 21.Se2 a3, bílý musí reagovat na soupeřovy hrozby. Po 20.Se2! teď uz černého nic nenutí dobrat na e4, bílý ale přinejmenším sníží efekt tahu c5–c4. Černá pozice zůstává o něco příjemnější, ale partie může skončit jakkoliv.]

20…Jg4 21.Vxg4 Vxf3?! [Tady černý soupeři zbytečně uvěřil.]

[Po 21…Sxg4 22.Jxe5 vypadá dvojí úder na g4 a g6 nebezpečně, černý ale útok odrazí tahem 22…Sh5!–+ (22…Se6? 23.Jxg6! hxg6? 24.Dh8+ Kf7 25.Dh7+) , například 23.Vxh5 gxh5 24.g6 hxg6! (24…Vxf2 25.gxh7+ Dxh7 26.Dxb6 Dg7! by rovněž mělo stačit k výhře.) 25.Dxg6+ Dg7 26.Dxb6 Dg1+ s matovým útokem. Ani závěrečná pozice ještě není zcela jasná, od 24. tahu dále si ale černý může vybírat z více dobrých pokračování.]

22.Vgh4 {{Chess diagram black| tright
||=
1 |rl| | | | |kl|nl| |=
2 | | |pl| | |pl|pl|pl|=
3 | | |rd| |bl| | | |=
4 |rl| | |pl| | |pd|pd|=
5 | |pl| |pd| |pd| | |=
6 |ql|pd| | | | |nd| |=
7 |pd| | | | |qd| | |=
8 | |kd| | | |bd| |rd|=
h g f e d c b a
|}} 

22…Va7! [Teď se ocitl útok bílého ve slepé uličce, zejména dáma se z pole h6 nemůže dobře vrátit.]

[černý musí být opatrný, okamžitě by prohrálo 22…Vf7?? 23.Dxg6+! hxg6 24.Vh8+ Kg7 25.V1h7# . V partii podobná kombinace nevychází, protože černý král by unikl na e6.]

23.Jd2 Vxf2 24.Jc4 [Bílý potřebuje na c4 postavit střelce, po 24.Sc4+ Jxc4 (24…Kh8?? 25.Dxg6) 25.Jxc4 b3–+ (nebo 25…Df7 26.Vd1!? Vd7! by ale podlehl matovému útoku.) ]

24…Sa6 [24…Se6?? 25.Dxg6+! hxg6 26.Vh8++–]

25.Je3? [Opět nevycházelo 25.Dxg6+ hxg6 26.Vh8+ Kf7 27.V1h7+ Ke6 28.Ve8+ De7; ani 25.Jxe5 Dxe5 26.Sxa6 a3 , ale vyhlídky na remízu dávalo 25.Jxb6 Dxb6 (25…Sxd3? 26.Jd5 Vxc2+ 27.Kd1 dává bílému silný útok) 26.Sxa6 Dxa6 27.Vd1 , přestože po 27…Vf8!µ by černý měl hrou po f-sloupci nebo na dámském křídle převahu uplatnit. (Slabší je 27…Vf1?! 28.Vh1 s rozehráním bílé dámy.) ]

25…c4 26.Jf5!?  

{{Chess diagram black| tright
||=
1 |rl| | | | |kl| | |=
2 | | |rd| | |pl|pl|pl|=
3 | | | | |bl| | | |=
4 |rl| | |pl| |pd|pd|pd|=
5 | |pl|nl|pd| | | | |=
6 |ql|pd| | | | |nd|bd|=
7 |pd| | | | |qd| |rd|=
8 | |kd| | | | | | |=
h g f e d c b a
|}} 

[V prohrané pozici bílý nachází vtipný pokus. Normální pokračování neslibovala nic dobrého, na 26.Jg4 by přišlo cxd3 s matem.]

[Po 26.Jd5 může černý hrozbu ignorovat, po 26…Jxd5 (Vyhrávají ale i klidnější pokračování jako 26…Df7) 27.exd5 cxd3! 28.Dxg6+ Dg7 29.De8+ Df8–+ ani po riskantnějším 28…Kf8 29.Dh6+ Ke8 30.De6+ De7 se věčný šach nekoná.; Tah 26.Se2!? zjevně nepochází z mé hlavy, je velmi obtízné něco podobného najít. Střelec je nedotknutelný kvůli 27.Jg4 s dalším 28.Jf6+, po správném 26…b3! ale rozhodne útok na bílého krále, například 27.axb3 Vxe2 (Jde to i jinak.) 28.Jg4 cxb3 29.Jf6+ Kf7 30.Dxh7+ Ke6 31.Dg8+ Df7 32.Dd8 Vxc2+ 33.Kb1 Jd7 34.Vh7 Sd3 35.Vxf7 (35.Ka1 a3) 35…Vc8+ –+ . Pravda, tato počítačová varianta se skutečnou partií souvisí pramálo, ale ukazuje, že: (1) černý stojí na výhru,  ale (2) musí ještě hrát přesně.]

26…Sb5!–+ [I ve vyhrané pozici je nutné být opatrný a hlídat soupeřovy hrozby.]

[Smysl krytí pole e8 se projeví ve variantě 26…cxd3?? 27.Dxg6+ hxg6 (27…Kf8 28.Df6+ Ke8 29.Dh8+ Kd7 30.Vxh7++–) 28.Vh8+ Kf7 29.V1h7+ Ke6 30.Ve8++– , černý nestihne dát „protimat“.; Rovněz 26…gxf5? 27.g6 by bílému dalo rozhodující útok]

27.Dxg6+ [oběť dámy je zoufalstvím, bílý ale neměl žádnou rozumnou mozžost, jak pokračovat v útoku.]

[Po 27.Sf1 má černý velmi příjemný výběr, vyhrává například 27…b3 s matovým útokem.]

27…hxg6 28.Vh8+ Kf7 29.V1h7+ Ke6 30.Vh6 Df7 31.Vb8 Jd7 32.Vxb5 cxd3 33.Vd5 [Hrozí mat na d6.]

33…d2+ 34.Kd1 Vxf5 [Bílý vsadil všechno na jednu kartu, na útok po h-sloupci. Postupem pěšců ale oslabil řadu okolních polí. Černý pozorně vykryl nejnebezpečnější hrozby (oběť dámy na g6) a postupně připravil protihru na dámském křídle. Bílé figury uvízly na opačné straně šachovnice a nebyly schopny vlastního krále bránit, situaci nezachránila ani zoufalá oběť dámy.]

0–1

odkaz pro přehrání a další partie

Pane Navaro, velmi Vám děkuji za Váš komentář. Je mi ctí.

Miloš Bříza

 1. Miloš
  22.03.2012 na 08:02 | #1

  Pokud by někdo ze čtenářů chtěl dostat podobný dárek od některého z předních velmistrů, musí napřed udělat radost někomu jinému. Podrobný návod najdete zde:
  http://nss.cz/?modul=zpravodajstvi&akce=aktual&orderby=4885&strankovani=60&zobrazeni=ano

  Poděkování za organizaci této akce patří velmistru Jánu Markošovi.
  Děkuji Vám i já osobně, pane Markoši.

 2. michal
  22.03.2012 na 14:25 | #2

  Pěkný,
  ani Tě moc nekritizoval 😉 celá myšlenka je moc zajímavá – aspoň za předpokladu, že budou lidi posílat podobně hezké partie jako Ty Miloši…
  Si tak přemýšlím, jaká je moje nejlepší. Cca před deseti lety jsem si hodně cenil jedné, v níž jsem v 2. etapě porazil černými Jirku Koloběžku po 1…a6, ale její hodnota nespočívá v šachovém obsahu… Tak snad mě to nej teprve čeká 🙂

 3. OTA
  22.03.2012 na 21:27 | #3

  Jo dnes jsem dal pár partií s Jirkou koloběžkou. Slavil jsem úspěch. Ale je fakt, že Jirka byl zraněnej. Má štípnutý zápěstí-jak jinak než z koloběžky 🙂
  Přeci jen už není žádnej mladík.

 4. Aleš
  22.03.2012 na 21:36 | #4

  Klobouk dolů Miloši, hezky jsi to tam všechno viděl. Tuhle partii proti takto silnému soupeři sis jistě náležitě užil :-).

 5. Miloš
  23.03.2012 na 07:07 | #5

  Taky jsem dlouho váhal s výběrem partie. Většina mých pěkných partií má kvalitu bleskovek – nekorektní oběti, mnoho přehlédnutí a pak nějaký efektní závěr. Pro komentátora by to bylo utrpení. Chvíli jsem už přemýšlel o tom, že ani žádnou partii nevytáhnu, ale pak jsem se rozhodl pro tuhle. Jsem rád, že se vám líbila.

  Díky téhle akci jsem si mohl vyměnit pár mailů s Jánem Markošem a Davidem Navarou a to bylo velmi příjemné. David na té partii pracoval těsně před odjezdem na ME do Bulharska a finální verzi mi poslal ráno po prvním kole z Plovdivu. Musím říct, že jsem si připadal hrozně důležitě, protože já bych z postele v hotelu ze služební cesty žádnou práci neposílal. David mohl (a měl) ten čas věnovat přípravě na turnaj. Věnoval ho mně. Toho si velmi vážím.

  Tady jsou další partie Dobrého Anděla:
  http://nss.cz/?modul=zpravodajstvi&akce=aktual&orderby=4901
  http://nss.cz/?modul=zpravodajstvi&akce=aktual&orderby=4916
  http://nss.cz/?modul=zpravodajstvi&akce=aktual&orderby=4958

 6. Aleš
  23.03.2012 na 20:22 | #6

  Pěkné partie taktéž. Díky Miloši.

 7. HonzaS
  24.08.2015 na 16:14 | #7

  Dobrý den,
  já jsem ten hráč který tehdy měl bílé kameny a teď jsem na tenhle rozbor náhodou narazil. Musím říct že si tu dramatickou partii dobře pamatuju a Davidův komentář mě potěšil, o spoustě těch pěkných variant jsem tehdy neměl ponětí ani při partii, ani při analýze. Zdravím tehdejšího soupeře pana Břízu a blahopřeju k pěknému komentáři.

 8. Miloš
  27.08.2015 na 12:04 | #8

  Ahoj Honzo,
  (tehdy jsme si tykali 🙂 ) děkuju za reakci.
  Dřevěné šachy už nehraju, není čas. Kdyby sis chtěl dát přátelskou virtuální, tak jsem na stdobry.cz jako Miloš. Hraje se tam bez hodin, takže bez obav 🙂 Klidně potáhneš jednou za týden, nebo 20 x za den, jak máš zrovna čas, chuť a náladu.
  Ať se ti daří

Komentáře jsou uzavřeny.