Domů > Přebor Prahy, Šachová pravidla > Herní tempo pro následují sezónu

Herní tempo pro následují sezónu

Na Praze se aktuálně řeší herní tempo pro následující sezónu. Vedení soutěže podniklo sympatický krok a vyzvalo jednotlivé oddíly, aby se k tomu také vyjádřily. Jakékoliv názory jsou vítané, čas máme do konce srpna:

Vážení přátelé šachové hry,

FIDE nám pro další sezóny zkomplikovala život, protože od 1.7.2009 platí že v turnajích započítaváných do ELO FIDE, které mají tempo více jak jeden časový úsek, musí být časová kontrola ve 40. tahu. Tedy pro soutěže započítavané do ELO FIDE (Přeborová skupina soutěže družstev, 3. etapa jednotlivců, aj.), které se hrají v Praze v pracovní dny ve večerních hodinách, musíme najít nové tempo hry. Může to být i zcela nové, v Praze v soutěži dospělých dosud nepoužívané, tempo, tvořené jen jedním časovým úsekem (jeden čas na pro celou partii). Připomínáme že: z různých důvodů („policejní hodina“ 22:00 v některých hracích místnostech, MHD v nočních hodinách, aj.) nelze aby partie trvala déla jak 4 hodiny a 20 minut. Do tohoto času tedy musíme vtěsnat celou partii.
Mohli bychom (my vedení PŠS) použít tempo, které jsme tu už měli (105 minut na 40 tahů + 25 minut dokonce partie), ale rozhodli jsme se, že vám dáme opět vybrat, tentokrát z 5 možností (3 tempa se dvěma časovými úseky, 2 tempa s jedním časovým úsekem).

Když už se zabýváme problematikou související s FIDE ELO hodnocením, předkládáme vám ještě problém jestli nezapočítávat i 1. třídu přeboru našeho kraje do FIDE ELO hodnocení (počítejte s tím, že vám to přinese nové výdaje, tj. 1 Euro za každého hráče který sehraje i jen jednu partii proti „FIDE soupeři“) – slyšel jsem několik hlasů které si myslí, že 1. třída je dost kvalitní soutěž než aby nebyla FIDE soutěží.

Otázka číslo 1: Kterému z nabízených temp hry dáváte přednost?
dva časové úseky
A) 110 minut na 40 tahů + 20 minut do konce (čas pro první úsek rovnocenný s tempem 90 minut na 40 tahů s bonusem 30 vteřin na tah, viz např. ligové tempo)
B) 105 minut na 40 tahů + 25 minut do konce (to jsem tu měli naposledy před 5 roky – 2003/4)
C) 100 minut na 40 tahů + 30 minut do konce
jeden časový úsek
D) 2 hodiny a 10 minut na celou partii
E) 2 hodiny na celou partii

Otázka číslo 2: Mají se hrát všechny pražské mistrovské soutěže dospělých stejným tempem (FIDE i neFIDE)?
A)Ano
B)Ne

Otázka číslo 3: Chcete aby i 1. třída přeboru družstev dospělých byla započítávána do FIDE ELO hodnocení?
A)Chceme
B)Nechceme

Prosíme, abyste k této anketě přistupovali s maximální odpovědností a aby vaše odpovědi nereprezentovaly pouze váš osobní názor, protože při vyhodnocování této ankety bude mít váš hlas váhu počtu členů vašeho oddílu.

V Praze dne 30.6.2009
Jan Kropík, předseda STK PŠS

  1. Bez komentářů.
  1. Žádné zpětné odkazy