Domů > Přebor Prahy, Šachové hádanky > Otestujte se aneb malé ohlédnutí za sezónou v diagramech

Otestujte se aneb malé ohlédnutí za sezónou v diagramech

05.04.2009

Uff, tak je to za náma. V uplynulé sezóně jsem měl tu čest nastupovat za dvě družstva – na jednu stranu vyčerpávající záležitost, na druhou možnost sesbírat nějaké podklady pro dnešní test, který se mi tak stal ohlédnutím za letošními partiemi v družstvech (ne, že bych hrál i něco jiného). Vybíral jsem pouze z těch partií, které se tu zatím neobjevily, aby neměl nikdo výhodu.
Každý z následujících deseti diagramů přináší otázku k vyřešení. Můžete se tak otestovat, zda byste na mém místě dosáhli lepšího výsledku 😉 Za každou správně zodpovězenou lze získat jeden bod, výjimečně i dva. Řešení a vyhodnocení je dole pod diagramy. Přeji příjemnou zábavu!

{{Chess diagram black| tright
|
|=
1 | | | |kb|db|sb|vb| |=
2 | | |pb| | | | | |=
3 | | |pb| |sb| | | |=
4 |vb| | |pb|sc|pb|pb| |=
5 |pb| |pc|pc|pb| |jb| |=
6 | | | | |pc| | | |=
7 |pc|pc| |jc| |pc|pc| |=
8 |jc|kc|vc| |dc| | |vc|=
h g f e d c b a
|černý na tahu
}}

1) V pozici na diagramu:
a) bílý stojí lépe
b) černý stojí lépe
c) pozice je zhruba vyrovnaná

2) Navrhněte černému pokračování.

{{Chess diagram black| tright
|
|=
1 |vb| | |kb|db|sb| |vb|=
2 |pb|sb|pb|pb|pb| |pb|pb|=
3 | |pb|jb| | |jb| | |=
4 | | | | | |pb| | |=
5 |pc| | |pc| | | | |=
6 | | |jc| | |jc| | |=
7 | |pc|pc| |pc|pc|pc|pc|=
8 |vc| |sc|kc|dc|sc| |vc|=
h g f e d c b a
|černý na tahu
}}

3) Černý zahrál 5…d5. Je toto pokračování správné nebo špatné? Svůj názor doložte variantou.

{{Chess diagram| tright
|
|=
8 |vc| | | |kc|sc|jc|vc|=
7 |pc|pc| | | |pc|pc|pc|=
6 | | |pc| |sc| | | |=
5 | | | | | | | | |=
4 | | | |sb|jb| | | |=
3 | | | | | | | | |=
2 |pb|pb|pb| | |pb|pb|pb|=
1 | | |kb|vb| |sb| |vb|=
a b c d e f g h
|bílý na tahu
}}

4) Navrhněte, jak nejlépe zhodnotit převahu bílého. Zdůvodněte variantou.

{{Chess diagram| tright
|
|=
8 | | | | | | | |vc|=
7 | |pc| | |sc| |pc| |=
6 |pc| |pc| |kc| | | |=
5 | | | | |sb| | | |=
4 |pb|pb| |pb|sb| | | |=
3 | |sc| |pb|kb| |pb| |=
2 | | | | | | | | |=
1 | | |vb| | | | | |=
a b c d e f g h
|bílý na tahu
}}

5) Bílý stál v dosavadním průběhu lépe. Jakým tahem si má udržet převahu?

{{Chess diagram black| tright
|
|=
1 | |kb|vb| | |vb| | |=
2 | |pb| | | | | |pb|=
3 |pb| |jb|db| |jb| |vc|=
4 | |sc|jc|pb| |pb| | |=
5 | | | |pc|pb| | | |=
6 |pc| | | |pc| | | |=
7 | |pc| | | |pc|pc| |=
8 | |kc|vc| |dc| | | |=
h g f e d c b a
|černý na tahu
}}

6) Může černý zahrát Jxh3+? Svůj názor doložte variantou.

{{Chess diagram black| tright
|
|=
1 | | | | | | | | |=
2 | | | | | | | | |=
3 | | | | | | | | |=
4 | | | | | | | | |=
5 | |kc| | | | | | |=
6 | |pb| | | | |vc| |=
7 |kb|vb| | | | | | |=
8 | | | | | | | | |=
h g f e d c b a
|černý na tahu
}}

7) Poraďte černému jak remízovat.

{{Chess diagram black| tright
|
|=
1 |vb| | |kb|jc|sb| |vb|=
2 |pb|sb|pb|pb|pb| |pb|pb|=
3 | |pb| | | | | | |=
4 | | | | | | | | |=
5 |pc| | | | | | | |=
6 | | | | | | | | |=
7 | |pc|pc| | |pc|pc|pc|=
8 |vc| |sc|kc|jb|sc| |vc|=
h g f e d c b a
|černý na tahu
}}

8 ) Jaké pokračování dává černému nejlepší remizové vyhlídky? Doložte variantou.

{{Chess diagram| tright
|
|=
8 |vc| | |dc| |vc|kc|jc|=
7 | |pc|pc| | | |pc|pc|=
6 | | | |pc| | | | |=
5 | | | | |pc|pc| |pb|=
4 | |pb|pb| |pb| | | |=
3 | | |sc|sb| |pb| | |=
2 | | | | | |pb| |vb|=
1 | |vb|sb|db|kb| | | |=
a b c d e f g h
|bílý na tahu
}}

9) Bílý zahrál Kf1 – rozhodl se správně nebo ne?

{{Chess diagram| tright
|
|=
8 | | | | | | | | |=
7 |pc|pc|sc| | | | | |=
6 | |jc| | | |kc| |pc|=
5 | | |pc| | | | | |=
4 | | |pb| |sc|pb|sb| |=
3 | |pb|kb| | | |pb| |=
2 |pb| | | | | | |pb|=
1 | | | |vb| | | | |=
a b c d e f g h
|bílý na tahu
}}

10) V pozici na diagramu:
a) bílý stojí lépe
b) černý stojí lépe
c) pozice je zhruba vyrovnaná

11) Bílý zahrál Ve1. Je toto pokračování dobré nebo špatné? Zdůvodněte variantou.

{{Chess diagram| tright
|
|=
8 | | | | | | |vc| |=
7 |pc| | | | |pc| |pc|=
6 | |kc| | |sc| | | |=
5 | | | | |pb|pc| | |=
4 | |pb| |jb| |pb| | |=
3 |pb| | |sb| | | |pb|=
2 | | | | | |kb| | |=
1 | | | | | | | | |=
a b c d e f g h
|bílý na tahu
}}

12) Má bílý sebrat pěšce na f5 jezdcem nebo střelcem?

Řešení:
1) Správná odpověd je b), černý stojí lépe (1 bod). Útok bílého není nebezpečný, naopak má problémy s postavením vlastního krále (Z partie Štohanzl-Veselský).
2) 1…Jxd5! (1 bod) s napadením věže. V partii následovalo 2. Vh2 Jc3 3. Jxc3 Sxc3+ s materiální převahou.
3) 5…d5 je špatná volba, což v partii Ševčák-Veselský soupeř názorně dokázal: 6. cxd5 Jxd5 7. Jxe5! (1 bod). Po 7…Jxc3 8. Jxc6 (lépe Sxc6+) Jxd1 9. Jxd8 vyšel ze zápletek černý s pěšcem méně. Na svou obranu uvádím, že jsem motiv viděl, pouze jsem špatně spočítal další skoky jezdců.
4) 1. Jd6+! (1 bod). Pokud jste správně spočítali variantu 1… Sxd6 2.Sxg7 0-0-0 3.g3! Sd5 4.Vg1 Je7 5.Sxh8 Vxh8 6.c4! získáváte druhý bod. V partii Veselský-Keprta se stalo 1…Sxd6 2. Sxg7 Sf4+ 3.Kb1 f6 a bílému po nepřesném 4.Se2 Kf7 5.Sxh8 Je7 6. g3 Sc7 7.Sh5+ Jg6 8. Sxf6 Kxf6 9.f4 zůstala věž a dva pěšci proti dvěma lehkým figurám.
5) V už zminované partii Ševčák-Veselský jsem pomalu začínal vidět remízu jako hotovou věc, byl jsem však vyveden z omylu tahem 1.b5! (1 bod). Po 1…Sg5+ 2.Sf4 Sxf4+ 3. Kxf4 Sxa4 4. bxa6 bxa6 5.Sxc6 Sb5 6. Sxb5 axb5 přešla hra do vyhrané věžové koncovky pro bílého.
6) Ano, braní 1…Jxh3+ skutečně vychází. Např. 2.gxh3 Vxf3 (nebo Sxf3) 3.Vxf3 Sxf3 a nyní nejde 4.Dxf3? kvůli Dg5+. Za úspěšně nalezený motiv s hrozbou Dg5+ máte další bod. Já to neviděl, takže jsem se k výhře nad panem Kalíkem musel dlouze prokousávat.
7) 1… Kh5! Pouze tento tah drží remízu. Táhne-li bílý věží po sedmé řadě dobírá černý pěšce s tím, že na případný šach věží představí na g5. Na Vg8 s dalším postupem pěšce na g7 by přišel mat na h6 🙂 Konečně jsem tak mohl v parti Ševčák-Veselský podepsat vydřenou půlku.
8 ) V posledním střípku z partie Ševčák-Veselský se stalo 1…Jxf2 2.Jxf7 Jd3+! (1 bod) 3.exd3 Kxf7 a izolovaný dvojpěšec dává určité šance na záchranu.
9) Tah Králem na f1 je v dané pozici nejlepší možností ze všech špatných (1 bod). V partii Štohanzl-Veselský se objevilo 1.Sd2? a po 1…Sxd2 jsem měl díky oslabeným černým polím ulehčenou práci.
10) Střihem jsme zpět v partii Veselský-Keprta. Pravdu mají ti, kteří tvrdili, že bílý stojí lépe (1 bod), černým figurám chybí souhra.
11) Pozici jsem považoval za téměř vyhranou a ukolébán pasivní hrou soupeře, jsem přestal být ostražitý. Na 1.Ve1?? přišel šok v podobě 1…Ja4+! (1 bod). Nevymyslel jsem nic lepšího než 2.Kd2 Sa5+ 3.Ke3 Sxe1 4.Kxe4 Jc3+ 5.Kf3 Jxa2 6.Sd7 s rádoby blokádou po bílých polích. Remízu mi zajistila až nejistota soupeře při realizaci převahy.
12) Odpověd zní: „nevím“. Po letmé domácí analýze nejsem moudřejsí a na podrobnou nemám čas ani síly. V partii Veselský-Votruba jsem sebral jezdcem s tím, že při komplikacích riskuji v koncove Vež proti střelci maximálně remízu (nakonec z toho byl celý bod). Celý bod si tak mohou připsat všichni bez ohledu na to, zda by brali střelcem či jezdcem.

Vyhodnocení:
12-13 bodů: hmmm…
10-11 bodů: Klobouk dolů! V testu jste dosáhli víc bodů, než kolik jsem v uvedených pozicích nasbíral já za šachovnicí. Jste na nejlěpší cestě stát se oddílovou jedničkou (hrajete-li za jiný oddíl, možná už jí jste).
9 bodů: Krásný výsledek! Sám bych to lépe nezvládl 😉
7-8 bodů: Solidní výsledek, navíc respektující osobu předsedy. Tak to má být!
5-6 bodů: Není to špatné, ale chce to víc trénovat (anebo chlastat, protože alkohol, jak známo, zabíjí ty nejslabší mozkové buňky jako první…).
4 body a méně: No, asi Vám jdou spíš jiný věci než jsou šachy (což lze brát spíš jako pozitivum) anebo jste jednotlivým úlohám nevěnovali dost času.

 1. Alesh
  05.04.2009 na 21:25 | #1

  Hehe, tak to nema chybu. Chvilu to potrva, prokousat se tim vsim. Pekny kus prace Michale! Diky! 🙂

 2. Miloš
  06.04.2009 na 11:20 | #2

  Michale, tvou noční můru Ve1 jsem „zahrál“ taky, krásné b5 si bohužel pamatuju (jak se ti mohlo podařit to ještě zremizovat?) a možná i další špeky, takže můj výsledek není objektivní. Po Sd2 mě zaujala možnost Dg5 Ke2 Va2 Sc2, ale od monitoru si netroufám odhadnout, zda je lepší nebo horší než tvé Sxd2+.

  Děkuju, dobře jsem se pobavil.

Komentáře jsou uzavřeny.